Værk Rør Liggende

Varmevekslere til brugsvand

Problemer med anvendelse af vekslere

Vi har gentagne gange set at der er opsat vekslere til det varme vand.

Brovst fjernvarme vil ikke garantere at denne løsning fungere og vi tillader derfor ikke at der opsættes varmt vandsvekslere i forsynings området.

Det er vores anbefaling at der benyttes varmtvandsbeholdere til brugsvand

De rør der er nedgravet i jorden er ikke dimensioneret til den meget store effekt disse vekslere kræver. brugen giver derfor et faldende differenstryk og dermed en dårligere fjernvarme for alle.